Levering binnen 2 werkdagen
Per fles te bestellen
  • Privacy policy

Privacy policy

Artikel 1. Bedrijfsgegevens

De webshop van Wijngro is onderdeel van wijnhandel van Welie.

Artikel 2. Persoonsgegevens

Wijngro van Welie zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden als deze zijn betrokken bij het uitvoeren van jouw bestelling. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Bedrijfsnaam
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Artikel 3. Verwerkingsdoelen en de rechtmatige grondslag

De hierboven genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

Het uitvoeren van de overeenkomst

Wij hebben de gegevens benoemd in artikel 2 nodig zodat we jouw bestelling zo snel en gemakkelijk mogelijk kunnen laten verlopen. Hiervoor dient Wijngro van Welie de bovenstaande gegevens te verstrekken aan Verbunt Verlinden voor het afhandelen van de bestelling en het informeren van de betrokkene partijen.

Het versturen van nieuwsbrieven

Wijngro van Welie stuurt via e-mail nieuwsbrieven toe. Hiervoor wordt jouw voornaam, achternaam en e-mailadres verzameld. Je kunt jezelf aanmelden voor de nieuwsbrief via de website. Je kunt jezelf op elk moment uitschrijven voor deze nieuwsbrief.

Wijngro van Welie verwerkt deze persoonsgegevens op grond van toestemming: de betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor het versturen van de nieuwsbrief.

Artikel 4. Bewaartermijn

Wijngro van Welie zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Hiervoor hanteren wij per doel de volgende bewaartermijnen:

Het uitvoeren van de overeenkomst:

Bewaartermijn: 7 jaar

Bij elke overeenkomst wordt de reeds gevraagde data bewaard. Dit in verband met de wetgeving vanuit de Belastingdienst. Voor deze controles is het noodzakelijk om deze gegevens ook na de overeenkomst nog te bewaren.

Het versturen van de nieuwsbrief:

Bewaartermijn: 5 jaar

Je kunt jezelf op elk moment afmelden voor de nieuwsbrief door op ‘afmelden’ te klikken rechtsonder in de nieuwsbrief.

Artikel 5. Delen met derden

Wijngro van Welie verstrekt jouw gegevens aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Mochten wij jouw gegevens om andere redenen verstrekken aan derden dan zijn wij verplicht om je eerst toestemming te vragen. Met organisaties die jouw gegevens verwerken sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Wijngro van Welie blijft eindverantwoordelijk voor deze verwerking(en).

Wijngro van Welie in ieder geval persoonsgegevens aan de volgende partijen:

  • nils&paul: zij beheren de data op een beveiligde server. Alle gegevens worden hier versleuteld opgeslagen. Dit wilt zeggen dat de gegevens niet direct zichtbaar zijn.
  • MyParcel en PostNL: zij zijn noodzakelijk om jouw bestelling te bezorgen.

Artikel 6. Beveiliging

Wijngro van Welie neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, en andere ongewenste handelingen met persoonsgegevens tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende beveiligingsnormen.

Artikel 7. Rechten van betrokkenen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te vullen, te verwijderen en/of bezwaar te maken. Maak hiervoor een afspraak bij Wijngro van Welie, via het contactformulier of telefoonnummer zoals vermeld op de website. Het indienen van een klacht is mogelijk bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook heb je de mogelijkheid om jouw toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens in te trekken. Hiervoor dien je een afspraak bij Verlinden te maken. Het is belangrijk dat jij jezelf kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die je wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van jouw zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. De toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens kan niet worden ingetrokken wanneer deze op basis van een wettelijke grondslag verwerkt zijn.

Artikel 8. Nieuwsbrief

Je kunt jezelf aanmelden voor onze nieuwsbrief. Zo blijf je op de hoogte van het laatste nieuws, aanbiedingen, evenementen, recepten en andere acties. Wil je geen nieuwsbrieven van ons meer ontvangen, meld je dan af door contact op te nemen of klik helemaal onderaan in de nieuwsbrief op ‘afmelden’.

Artikel 9. Cookies/Google Analytics

Wijngro van Welie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je bezoekt. Het delen van informatie is uitgezet en we hebben een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google. Hierdoor voldoen we aan de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Artikel 10. Wijzigingen

De privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Op de website staat de laatste versie van de privacyverklaring. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.